Najvažnije karakteristike proizvoda

  • mašinski uvučene, inovativne EPDM funkcionalne zaptivajuće gume koje mogu da se vare
  • „Twin“ sistematska tehnologija sa istim profilima krila za varijante središnjeg i spoljašnjeg zaptivanja
  • pogodno za ift-pasivnu gradnju sa središnjim zaptivanjem
  • visok nivo fleksibilnosti, efikasnosti kao i sigurnosti prilikom obrade i montaže
  • niski troškovi skladištenja kao i manji troškovi naručivanja zahvaljujući smanjenoj raznolikosti delova

Living Alu Inside* Alu Inside Nordic LivIng Variant Corona CT 70
Energija
Pogodnost za pasivnu gradnju (prema PHI)** **
Pogodnost za pasivnu gradnju (prema ift)** **
Sa visokim stepenom toplotne izolacije
Sa toplotnom izolacijom
Zaptivni nivoi 3 3 2 2
Uf – vrednosti W/(m2K) od 0,81 0,87 1,0 1,3
Vizuelna zaštita za Uf – vrednosti u mm 120 94,5 120 120
Sigurnost
Sigurnost do RC2/SKG klasa 2* ■*
Schüco VarioTec Air
Schüco VarioTec/Schüco VarioTec NI
Zvučna zaštita (db R) 46 46
Komfor
EPDM – zaptivajuće gume, s mogućnošću zavarivanja
EPDM – zaptivajuće gume, bez mogućnosti zavarivanja