Najvažnije karakteristike proizvoda

  • prozorski sistem podoban za pasivnu gradnju
  • patentirana aluminijumska tehnologija spajanja (br. patenta EP 1 196 677 B2) zamenjuje konvencionalno čelično ojačanje i time uzrokuje nižu spostvenu težinu elemenata
  • sistem središnjih zaptivajućih guma sa tri kontinuirana nivoa zaptivanja
  • visok stepen sigurnosti sistema i fleksibilnosti zahvaljujući vezi sa Schüco LivIng
  • zaptivajuće gume od EPDM-a koje mogu da se vare i koje su već integrisane u profil prilikom
  • mogućnost potpunog recikliranja i time ponovne upotrebe za proizvodnju novih profila sa srži od recikliranog materijala proizvodnje
  • za više zahteve dizajna Schüco LivIng Alu Inside stoji na raspolaganju sa potpuno obojenim, sivim osnovnim telom
  • dizajnirane u bojama pomoću spoljašnjih aluminijumskih polutki, ekskluzivne tehnologije za površine Schüco AutomotiveFinish kao i pomoću mnogobrojnih dizajnerskih/dekorativnih folija

Living Alu Inside* Alu Inside Nordic LivIng Variant Corona CT 70
Energija
Pogodnost za pasivnu gradnju (prema PHI)** **
Pogodnost za pasivnu gradnju (prema ift)** **
Sa visokim stepenom toplotne izolacije
Sa toplotnom izolacijom
Zaptivni nivoi 3 3 2 2
Uf – vrednosti W/(m2K) od 0,81 0,87 1,0 1,3
Vizuelna zaštita za Uf – vrednosti u mm 120 94,5 120 120
Sigurnost
Sigurnost do RC2/SKG klasa 2* ■*
Schüco VarioTec Air
Schüco VarioTec/Schüco VarioTec NI
Zvučna zaštita (db R) 46 46
Komfor
EPDM – zaptivajuće gume, s mogućnošću zavarivanja
EPDM – zaptivajuće gume, bez mogućnosti zavarivanja