Zahvaljujući dizajnu sa skrivenim okvirom krila, blok-prozor Schüco AWS 75 BS.SI⁺ ispunjava najviše arhitektonske zahteve. Zbog svog uskog dizajna blok-prozor je interesantna dizajnerska alternativa za bazni prozor Schüco AWS 75.SI⁺ i naročito je pogodan za ugradnju u fasadne sisteme. Sa dubinom ugradnje profila od samo 75mm Schüco prozor blok-sistem AWS 75 BS.SI⁺ kombinuje proverene prednosti elegantnog dizajna pri maksimalno mogućoj transparentnosti sa najvišim zahtevima toplotne izolacije.


AWS 90.SI+ AWS 75.SI+ AWS 75 BS.SI+ AWS 70.HI AWS 65
Energija
Neizolovani
S toplotnom izolacijom
Sa visokim stepenom toplotne izolacije
Pogodno za pasivnu gradnju
Uf – vrednosti W/(m2K) od 0,71 0,92 1,3 1,5 1,9
Potvrđeni index zvučne izolacije Rw po dB 47 48 49 49 47
Dizajn
Dubina ugradnje štoka u mm 90 75 75 70 65
Okovi
Schüco AvanTec, skriven
Schücko TipTronic, skriven