Najvažnije karakteristike proizvoda

  • izvrsna i na tržištu jedinstvena toplotna izolacija do nivoa pasivne gradnje
  • sa ugradnjom profila od 219mm optimalno za novogradnju
  • ravni prelaz prema spolja za ugradnju bez barijera
  • visoka nosivost za težinu krila do 400 kg
  • jednostavna montaža zahvaljujući šarkama za profile i pragove
  • različite varijante otvaranja za nijuma za veću sigurnosnu zaštitu individualne zahteve