Schüco platforma kliznih Sistema 60/80 za upotrebu u svim serijama – novi standardi u pogledu modularnosti, dizajna i komfora

Profilni sistemi preko optimizovanih zona izolacije nude znatno veće vrednosti toplotne izolacije na svim dubinama ugradnje, čak i do nivoa pasivne gradnje (na dubini ugradnje do 80). Sve mogućnosti sistema (sa jednom, dve ili tri vođice) se temelje na multifunkcionalnim profilima, čime je omogućena optimalna upotreba istih delova (component commonality). Sistem okova sa visokim stepenom dularnosti koji može biti upotrebljen kao klizni, ali i kao podizno-klizni okov – sa širokom paletom izbora individualnih mogućnosti dizajna.