Najvažnije karakteristike proizvoda

  • mogućnost ugradnje mnogobrojnih varijanti otvaranja
  • raznolikost dizajna zahvaljujući različitim mogućnostima oplemenjivanja površina
  • prag u nivou poda prema spolja za gradnju bez barijera
  • mogućnost upotrebe trostrukih ostakljenja za jačine stakla do 40 mm
  • odlična stabilnost za težinu krila do 300 kg
  • dobra toplotna izolacija zahvaljujući bazi petokomornog sistema sa optimizovanom konstrukcijom praga kao i konstrukcijom okvira