• Pasiv haus sertifikovan sistem: Termički koeficijent prolaza toplote je za FWS 50 SI Schuco fasadu – 0.70w/m2K , dok je za FWS 60 SI – 0.67 w/m2K , sa uračunatim linijskim gubicima za vijak
  • Sa HI izolatorom: Temički koeficijent prolaza toplote je 0.88 w/m2K za Schuco FWS 50 HI fasadni sistem , dok je sa Schuco FWS 60 HI sistemom 0.84 w/m2K
  • Osmišljeni profili za visinu od poda do plafona sa intergrisanom staklenom ogradom
  • Velika mogućnost kombinovanja i sa strukturalnim sistemima FWS 50 SG i FWS 60 SG
  • Intergracija ostalih Schuco sistema u fasadni sistem
  • Maksimalna težina stakla 910 kg
  • Maksimalna debljina ostakljenja je 86 mm